Vi oppgraderer systemene våre torsdag 24/9-2020 fra kl 18:00-24:00. Noe nedetid i nettbutikken forventes i dette tidsrommet.

Om oss

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for norske trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å:
  • ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene
  • være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion
  • tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter
Trafikkforum søker stadig etter nye måter å ha innflytelse på, og vil på den måten forbedre medlemmenes driftsvilkår. Sammen med medlemmene vil vi videreutvikle Trafikkforum ved å være opptatt av å tjene bransjens interesser på en måte som gjør at medlemmene har nytte av skolens medlemskap i Trafikkforum.

Trafikkforums kjerneverdier er: RAUS, ENGASJERT og ANSVARLIG. Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.