Betalning

Oppkrav

Hvis du har valgt oppkravsgebyr vil gebyret komme i tillegg til fakturabeløpet.
 
kunder på Svalbard 

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 160,-