Førerkortet lærebok kl B

 
image
330,00 NOK  inkl. mva
 
Produktnr. 1001
ISBN 9788292815175
Førerkortet - Lærebok kl B av Bjarne Eikeland legger stor vekt på å gi begripelige forklaringer,
anbefalinger og konkrete råd på viktige områder. Oppbyggingen og strukturen i boka tar hensyn
til hvordan ungdom foretrekker å lese, og oppfattes derfor som lettlest og oversiktlig.
Den er konkret og har lite ”utenomsnakk”.

Noe av problemet med opplæringen har vært et for stort fokus på selve førerprøven,
lærebøkene har også vært preget av dette. Mye regelstoff og mindre om hva du faktisk må kunne for å trives i trafikken.
Førerkortet - Lærebok kl B har en god balanse her.

Førerkortet - Lærebok klasse B inneholder både kompetansemål for trafikalt grunnkurs
og kompetansemål for førerkort klasse B.

Trafikkforum har bevisst valgt å ikke lage en egen bok til trafikalt grunnkurs. Disse kursene skal ha et sterkt
elevfokus og skal ta utgangspunkt i elevforutsetningene.

Elevenes oppfattelser og holdninger til trafikk er essensen i et trafikalt grunnkurs og ikke innholdet i en egen
bok. Lærebok kl B inneholder den kunnskapen du uansett må tilegne deg.

Trafikkforum har i stedet valgt å merke av temaene som er interessante for trafikalt grunnkurs, med gult i boka.