Vi oppgraderer systemene våre torsdag 24/9-2020 fra kl 18:00-24:00. Noe nedetid i nettbutikken forventes i dette tidsrommet.

MC-kjøring - lærebok kl. A1 og A

 
image
299,00 NOK  inkl. mva
 
Produktnr. 1101
ISBN 9788292815243
NMCU (Norsk motorcykkel union) skriver følgende om læreboken i MC bladet: "MC kjøring" - ny lærebok for motorsyklister Med den nye utgaven av boka "MC kjøring" har trafikkskoleorganisasjonen Trafikkforum A/S satt en ny standard for lærebøker i motorsykkelkjøring. Endelig har vi fått en lærebok som tar uerfarne motorsyklister på alvor og gir klare svar på helt vesentlige spørsmål! Noe av problemet med MC-opplæringen har vært et alt for stort fokus på selve førerprøven. Litt vulgært kan vi si at elevene først og fremst har lært "å ta førerkort". Også lærebøkene har vært preget av dette fokuset: Mye regelstoff og mindre om hva en motorsyklist faktisk må kunne for å mestre motorsykkelkjøring i praksis. Den nye læreboka fra Trafikkforum tar utgangspunkt i den virkeligheten den "ferske" motorsyklistene møter etter førerprøven. Boka legger derfor stor vekt på å gi begripelige forklaringer og konkrete råd og anbefalinger på viktige områder som: Innlæring av en presis og effektiv kjøreteknikk, MC-kjøring i ulike trafikkmiljøer, praktisk risikoforståelse, instinktive feilhandlinger, teknisk vedlikehold av motorsykkelen, kjøring med last og passasjer og bruk av fornuftig kjøreutstyr. I forordet til boka skriver forfatterne: "Som mangeårige motorsyklister vil vi understreke at motorsykkelkjøring først og fremst er en praktisk ferdighet. Du må rett og slett øve mye på de riktige tingene for å bli dyktig. Da vil du oppnå den største kjøregleden". "MC-kjøring" vil være å få kjøpt hos landets bokhandlere i løpet av april/mai og NMCU anbefaler alle som holder på med, eller skal i gang med å ta førerkort på motorsykkel å skaffe seg et eksemplar. For ordens skyld understreker vi at NMCU ikke har kommersielle interesser i produktet.